Ajokorttilausuntoa laatiessa tulee huomioida ajokorttiryhmä I ( ABTM) ja ajokorttiryhmä II (CDE ja taksiautoilijat  ja liikenneopettajat) erikseen. Yleisin ajokorttimuoto on ryhmän I ajokortti - vain ammattiautoilijat tai raskaiden kulkuneuvojen kuljettajat tarvitsevat ajokorttiluokkaa II.

Vuodesta 2011 lähtien Suomessa on ajokorttilain (386/2011) 17 ja 18 §:n perusteella ajokykyvaatimukset ovat tiukentuneet. Vuonna 2013 otettiin asetusmuutoksella käyttöön yli 70- vuotiaita koskeva laajennettu lääkärinlausunto, mihin useimmiten vaaditaan geriatrian erikoislääkärin arvio tilanteesta. Lausunto on uusittava vähintään 5 vuoden välein. Poliisi voi myös vaatia uutta ajokorttilausuntoa epäillessään heikentynyttä ajokykyä.

Lain mukaan lääkärin on ilmoitettava poliisille henkilöstä, jonka ajokyky on pysyvästi heikentynyt sairaudesta johdosta. Ajokykyyn vaikuttaa monenlaiset sairaudet, jotka tulee huomioida lausuntoa laatiessa :

  • Liikuntarajoitteet

  • Epilepsia, muistisairaudet, narkolepsia, muut neurologiset sairaudet

  • Silmäsairaudet, jotka aiheuttavat näkökyvyn heikentymistä

  • Psyykkiset sairaudet

  • Päihderiippuvuus

  • Diabetes

  • Sydänsairaudet

  • Munuaissairaudet

  • Elinsiirtopotilaat

  • Erilaiset lääkitykset, erityisesti keskushermostovaikutteiset

Tarvittaessa lääkäri voi pyytää terveysperusteista ajokyvyn selvitystä tai ajokoetta ennen lausunnon laatimistaan tai sen yhteydessä.

Ajokyvyn huolellinen seuranta ja arviointi on osa meidän kaikkien liikenneturvallisuutta.