Minna Raivion väitöskirja "Pitfalls in the Treatment of Persons with Dementia" Helsingin Yliopisto, 2007

Minna Raivion kansainväliset julkaisut lääketieteellisissä lehdissä:

Lonkkamurtuman kuntoutuksesta muistisairailla.

2. Psychotropic medication and stroke outcome. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH. Am J Psychiatry. 2005 May;162(5):1027; author reply 1027-8. No abstract available.

Psykoosilääkityksestä ja aivohalvausriskistä.

3.Use of inappropriate medications and their prognostic significance among in-hospital and nursing home patients with and without dementia in Finland. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH.Drugs Aging. 2006;23(4):333-43.

Sopimattomista lääkkeistä ja niiden merkityksestä muistisairauspotilaiden ennusteeseen.

4.Pitkälä K, Hosia-Randell H, Raivio M, Savikko N, Strandberg T. Duodecim. 2006;122(12):1503-12. Finnish. No abstract available.

Ikääntyneitten lääkehoidosta.

5.Neither atypical nor conventional antipsychotics increase mortality or hospital admissions among elderly patients with dementia: a two-year prospective study. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH. Am J Geriatr Psychiatry. 2007 May;15(5):416-24.

Vanhojen ja uusien psykoosilääkkeiden merkityksestä muistisairaiden potilaiden kuolleisuuteen tai sairaalaan joutumisiin.

6.The Association of Antipsychotics with Mortality Among Elderly Patients With Dementia.Minna MRaivio, Timo E. Strandberg, Reijo S. Tilvis, Jouko V. Laurila, Kaisu H. PitkäläThe American Journal of Geriatric PsychiatryVolume 15, Issue 11November 2007Pages 984-985

Psykoosilääkkeiden käytön assosiaatiosta muistisairaiden potilaiden kuolleisuuteen.

7.How do officially organized services meet the needs of elderly caregivers and their spouses with Alzheimer's disease? Raivio M, Eloniemi-Sulkava U, Laakkonen ML, Saarenheimo M, Pietilä M, Tilvis R, Pitkälä K. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2007 Oct-Nov;22(5):360-8.

Miten kunnalliset vanhuspalvelut täyttävät omaishoitajien ja heidän muistisairaiden puolisoidensa toiveet?

Miten Alzheimerin tautia sairastavien omaishoitajapuolisot kokevat muistisairausdiagnoosin asettamisen ja sairauden hoidon?

9. Disclosure of dementia diagnosis and the need for advance care planning in individuals with Alzheimer's disease. Laakkonen ML, Raivio MM, Eloniemi-Sulkava U, Tilvis RS, Pitkälä KH, Pitkälä KH. J Am Geriatr Soc. 2008 Nov;56(11):2156-7. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.01987.x. No abstract available.

Alzheimer-diagnoosin asettaminen ja elämän loppuvaiheen suunnittelu Alzheimerin tautia sairastavilla.

Galantamiinin (Reminyl) turvallisuus ja teho vaikean Alzheimerin taudin hoidossa.

11.The use of legal guardians and financial powers of attorney among home-dwellers with Alzheimer's disease living with their spousal caregivers. Raivio MM, Mäki-Petäjä-Leinonen AP, Laakkonen ML, Tilvis RS, Pitkälä KH. J Med Ethics. 2008 Dec;34(12):882-6.

Edunvalvonnan ja pankkivaltuutuksen käyttö kotona asuvien Alzheimer-potilaiden ja heidän omaishoitajiensa kesken.

12. Exercise rehabilitation on home-dwelling patients with Alzheimer's disease--a randomized, controlled trial. Study protocol. Pitkala KH, Raivio MM, Laakkonen ML, Tilvis RS, Kautiainen H, Strandberg TE. Trials. 2010 Oct 6;11:92. doi: 10.1186/1745-6215-11-92. PMID: 20925948. Free PMC Article

Kotona asuvien Alzheimer-potilaiden liikuntatutkimus. Tutkimusprotokolla.

13. Update on current care guidelines. The diagnosis and medical treatment of memory disorders. Suhonen J, Pirttilä T, Erkinjuntti T, Koponen H, Makkonen M, Puurunen M, Raivio M, Rinne J, Rosenvall A, Strandberg T, Vanninen R, Vataja R; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin,; Societas Gerontologica Fennican; Suomen Neurologisen Yhdistyksen; Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen; Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen Asettama Työryhmä. Duodecim. 2010;126(18):2167-8. Finnish.

Muistisairauksien Käypä hoito-suositus v.2010.

Kotona asuvien Alzheimer-potilaiden liikuntatutkimuksen löydöksiä tutkimuksen alkuvaiheessa.

15. Alzheimer's patients' spouses critiques of the support services. Raivio MM, Laakkonen ML, Pitkälä KH. ISRN Nurs. 2011;2011:943059. doi: 10.5402/2011/943059. Epub 2011 Jun 8.PMID: 21994898. Free PMC Article

Alzheimer-potilaiden omaishoitajien kritiikkiä kunnallista palvelujärjestelmää kohtaan.

16.Anticholinergic drugs and their effects on delirium and mortality in the elderly. Luukkanen MJ, Uusvaara J, Laurila JV, Strandberg TE, Raivio MM, Tilvis RS, Pitkälä KH. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2011 Jan;1(1):43-50. doi: 10.1159/000322883. Epub 2011 Jan 19. PMID:22163232. Free PMC Article

Antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksesta iäkkäiden potilaiden sekavuustilaan ja kuolleisuuteen.

Vatsahappolääkkeiden käytön assosiaatiosta kuolleisuuteen suomalaisilla ikääntyneillä.

Katsausartikkeli liikuntakuntoutuksen tehosta muistisairaiden potilaiden liikkuvuuteen ja fyysiseen toimintakykyyn.

19.Gender differences in dementia spousal caregiving. Pöysti MM, Laakkonen ML, Strandberg T, Savikko N, Tilvis RS, Eloniemi-Sulkava U, Pitkälä KH. Int J Alzheimers Dis. 2012;2012:162960. doi: 10.1155/2012/162960. Epub 2012 Sep 30. PMID: 23056990. Free PMC Article

Sukupuolieroja suhtautumisessa omaishoitajuuteen muistisairaiden potilaiden omaishoitajien kesken.

Alzheimer-potilaiden liikuntatutkimuksen lopputulokset. 

21.Effectiveness and costs of intensive exercise intervention on Alzheimer's patients – A randomized, controlled trial. K.H. Pitkala, M.MRaivioM.L. Laakkonen, R.S. Tilvis, N. Savikko, H. Kautiainen, T.E. Strandberg. European Geriatric MedicineVolume 4, Supplement 1September 2013Page S8

Alzheimer-potilaiden liikuntatutkimuksen teho ja kustannukset. Kongressiabstrakti.

22. Is life happier for Finnish elderly living in Spain? MRaivio, R. Tilvis, M.L. Laakkonen, M. Björkman, S. Immonen, T. Strandberg, K. Pitkälä. European Geriatric MedicineVolume 4, Supplement 1September 2013Pages S18-S19

Onko elämä onnellisempaa suomalaisille ikääntyneille, jotka asuvat Espanjassa? Kongressiabstrakti.

23. Caregivers' male gender is associated with poor nutrient Intake in AD families (NuAD-Trial). Puranen TM, Pietila SE, Pitkala KH, Kautiainen H, Raivio M, Eloniemi-Sulkava U, Jyvakorpi SK, Suominen M. J Nutr Health Aging. 2014 Jul;18(7):672-6. doi: 10.1007/s12603-014-0448-x.

Omaishoitajien miessukupuolen assosiaatio heikkoon ravitsemukseen omaishoitajaperheissä.

24. Psychological well-being of spousal caregivers of persons with Alzheimer's disease and associated factors. Original Research Article. M.MRaivioM.-L. Laakkonen, K.H. Pitkälä. European Geriatric MedicineVolume 6, Issue 2April 2015Pages 128-133

Alzheimer-potilaiden omaishoitajien psyykkinen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät.

25.Effects of Exercise on Cognition: The Finnish Alzheimer Disease Exercise Trial: A Randomized, Controlled Trial. Öhman H, Savikko N, Strandberg TE, Kautiainen H, Raivio MM, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH. J Am Geriatr Soc. 2016 Apr;64(4):731-8. doi: 10.1111/jgs.14059. Epub 2016 Apr 1.

Liikunnan vaikutus kognitioon eli tiedonkäsittelyyn Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä.

26. Effects of Exercise on Functional Performance and Fall Rate in Subjects with Mild or Advanced Alzheimer's Disease: Secondary Analyses of a Randomized Controlled Study. Öhman H, Savikko N, Strandberg T, Kautiainen H, Raivio M, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH. Dement Geriatr Cogn Disord. 2016;41(3-4):233-41. doi: 10.1159/000445712. Epub 2016 May 10.

Liikunnan vaikutus toimintakykyyn ja kaatumisiin Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä.

27. Potentially severe drug-drug interactions among older people and associations in assisted living facilities in Finland: a cross-sectional study. Teramura-Grönblad M, Raivio M, Savikko N, Muurinen S, Soini H, Suominen M, Pitkälä K. Scand J Prim Health Care. 2016 Jul 18:1-8. [Epub ahead of print]

Vakavien lääkeyhteisvaikutusten määrä ja assosiaatioita iäkkäillä palvelutalossa asuvilla henkilöillä