Ikääntymisen myötä muistisairaudet lisääntyvät. Tutkimusten mukaan joka kolmas eläkeikäinen painiskelee muistamisen kanssa. Myös terve ihminen saattaa kokea muistamisen haastavaksi väsymys- ja stressitilanteissa. Muistioireet voivat olla merkki myös etenevästä sairaudesta, jota kuitenkin voidaan hoitaa lääkehoidolla ja kuntoutuksella.

Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti (70 %). Myös aivoverenkiertosairaudet, Lewyn kappale -tauti, Parkinson taudin muistisairaus ja otsa-ohimolohkorappeumat kuuluvat eteneviin muistisairauksiin. Suomessa todetaan noin 13 000 uutta muistisairaustapausta joka vuosi. Muistisairaudet ovat yksi merkittävimmistä kansansairauksista.

Ennaltaehkäisy on mahdollista, kun se aloitetaan riittävän varhain. Liikunta, oikea ravitsemus, verenpaineen, kolesterolin  ja diabeteksen hoito ja henkinen aktiivisuus ovat oleellisia tekijöitä. Omat riskitekijät on hyvä arvioida ammattilaisen kanssa. Lääkehoito tulisi aloittaa varhain, jotta toimivaa muistikudosta voitaisiin suojata mahdollisimman pitkään.

Diagnostiset menetelmät ovat Suomessa erittäin korkeatasoisia. Pään magneettikuvasta voidaan nähdä muistirakenteiden tila. Laaja muistitesti,  laboratoriokokeet ja läheisten haastattelu kuuluvat tutkimuksen kokonaisuuteen. Omaisten informointi, sopivien palvelujen etsiminen ja tulevaisuuden suunnittelu omien toiveiden mukaiseksi luo pohjaa arvokkaalle ikääntymiselle